Wykonujemy wyceny wartości nieruchomości:
działki, domu, mieszkania, lokalu użytkowego, kamienicy, biurowca, hotelu, magazynu.

Wyceny sporządzone przez nas, są uznawane w największych bankach działających w Polsce.
Posiadamy certyfikat wydany przez PFSRM oraz Związek Banków Polskich na wycenę dla potrzeb zabezpieczenia kredytu.

Obszar działania: Kraków i powiaty sąsiednie.

Przedmiot szacowania

Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane, o przeznaczeniu:

 • mieszkalnym ( budownictwo jedno-  i wielorodzinne)
 • komercyjnym, usługowym, przemysłowym
 • spółki i przedsiębiorstwa.

Cele określania wartości nieruchomości

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • postępowanie spadkowe, egzekucyjne, podatkowe
 • wniesienie aportu do spółek prawa handlowego
 • sprzedaż, zamiana lub negocjacje
 • ustalenie wartości aktywów firmy, dla potrzeb amortyzacji
 • przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • podział majątkowy
 • zniesienie współwłasności

Dla kogo oferta

 • osoby fizyczne
 • banki
 • sądy, syndycy, komornicy
 • deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe
 • urzędy skarbowe, urzędy gminy
 • podmioty gospodarcze

A ponadto:

 • analizy dotyczące rynku nieruchomości
 • doradztwo majątkowe i inwestycyjne
 • analizy opłacalności i efektywności inwestycji

Zapraszamy.