Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy to sformalizowany dokument sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego, określający wartość rynkową nieruchomości.

Wycenimy każdą nieruchomość. Od początku naszej działalności, oszacowaliśmy wartości ponad 20 000 nieruchomości: działki, domy, mieszkania, inwestycje deweloperskie, hale, biurowce, sklepy restauracje.

Specjalizujemy się w wycenach do zabezpieczenia wierzytelności

Wyceny sporządzone przez nas są uznawane w największych bankach działających w Polsce.

Dokumenty do wyceny

Działka

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • mapa zasadnicza z przebiegiem uzbrojenia
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • decyzja o warunkach zabudowy WZ (jeśli została wydana)
 • decyzja pozwolenia na budowę PNB (jeśli została wydana)

Lokal mieszkalny

 • numer księgi wieczystej lokalowej
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową mieszkania i przynależności (piwnice, komórki, strychy) (akt notarialny nabycia, rzut z inwentaryzacji)
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

Budynek mieszkalny

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową budynku (inwentaryzacja, projekt budowlany)
 • projekt zagospodarowania działki (jeśli obiekt w budowie)
 • kosztorys (jeśli obiekt w budowie))
 • pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę (jeśli obiekt w budowie)
 • umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska

Obiekt handlowy

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne i/lub tabelaryczne zestawienie powierzchni
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie ma, to pozwolenie na budowę)
 • umowy najmu lub zestawienie miesięczne stawek czynszu netto dla wynajętych powierzchni wraz z okresem wypowiedzenia umowy
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • wysokość składki na ubezpieczenie budynków

Doradztwo inwestycyjne

Pomagamy klientom w podejmowaniu właściwych decyzji związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, badamy stan prawny, weryfikujemy wartość nieruchomości, opracowujemy analizę rynku nieruchomości oraz analizą opłacalności inwestycji. Podpowiadamy w jakie nieruchomości warto bezpiecznie inwestować. Właściwe oszacowanie ryzyka to jedna z najważniejszych rzeczy w inwestowaniu. Potrafimy wskazać inwestycje, które są wartościowe i bezpieczne.

Pośrednictwo

Sprzedaż Nieruchomości

Pomagamy naszym klientom w sprzedaży nieruchomości.

Wiemy, jak robić to skutecznie i bezpiecznie. Wykorzystujemy do tego nasze długoletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości oraz umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe.

Stawiamy na dobry marketing. Dobrze przygotowana nieruchomość do sprzedaży pozwala na szybsze znalezienie klienta oraz uzyskanie najkorzystniejszej ceny. Nasze działania marketingowe nie ograniczają się jedynie do portali ogłoszeniowych, korzystamy z dodatkowych rozwiązań jak social media, domy otwarte, kampanie reklamowe, banery, współpraca z innymi agentami nieruchomości. Robimy wszystko, aby skutecznie i szybko sprzedać nieruchomość.

Nasz model działania jest prosty:

 • konsultacja i oględziny nieruchomości
 • przygotowanie oferty do sprzedaży
 • marketing nieruchomości i monitoring działań
 • prezentacja nieruchomości
 • negocjacje i finalizacja transakcji

Przez cały ten proces przechodzimy razem, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz umiejętnościach negocjacyjnych i sprzedażowych, tak aby był to proces bezpieczny i korzystny dla klienta.

Zakup Nieruchomości

Pomagamy naszym klientom w zakupie nieruchomości.

Proces zakupowy często nie sprowadza się jedynie do znalezienia nieruchomości ale także do zbadania stanu prawnego lub negocjacji ceny. Często cena ofertowa jest zawyżona w stosunku do ceny rynkowej. Naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najlepszej ceny.

Nasz model działania jest prosty:

 • poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta
 • prezentacja nieruchomości tylko obejrzanych przez nas i sprawdzonych
 • negocjacje i finalizacja transakcji

Przez cały ten proces przechodzimy razem, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz umiejętnościach negocjacyjnych i sprzedażowych, tak aby był to proces bezpieczny i korzystny dla klienta.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • Planujesz wycenić nieruchomość
 • Planujesz sprzedać swoją nieruchomość
 • Planujesz kupić nieruchomość ale nie wiesz jak masz się do tego zabrać
 • Masz wybraną nieruchomość i potrzebujesz pomocy w analizie prawnej lub negocjacjach cenowych
 • Jesteś inwestorem, chcesz zainwestować kapitał i szukasz dochodowej nieruchomości
 • Chcesz porozmawiać o nieruchomościach